Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku: o statusie prawnym, danych teleadresowych,  oraz danych ułatwiających bezpośredni kontakt.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest samorządową jednostką budżetową Gminy i Miasta Nisko. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku został utworzony w roku 1997 decyzją Rady Miasta i Gminy w Nisku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30