W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, opiekunom lub członkom ich rodzin przebywającym na terenie ŚDS, a także pracownikom i personelowi świadczącemu usługi w placówce (psycholog, lekarz psychiatra), oraz przeciwdziałaniu skutkom wywołanym w następstwie zaistnienia sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 122) jak również działaniom związanym bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym, w ŚDS wprowadzono następujące regulacje:

  1. Regulamin Zasad Funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora ŚDS z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku,
  2. Wewnętrzne procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczestnika podczas zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku, stwarzającego zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku z dnia 20 września 2022 roku,
  3. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku w okresie pandemii COVID-19 wraz z późn. zm. stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku z dnia 25 maja 2020 zmienionego zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku w okresie pandemii COVID-19.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 kwiecień 2023 08:12 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 kwiecień 2023 08:28 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 kwiecień 2023 08:29 Rafał Marchut