W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

  • ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku,
  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • rejestr faktur,
  • rejestr zarządzeń Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy,
  • rejestr zatrudnionych pracowników,
  • archiwum akt.

Rejestry oraz dokumenty dotyczące działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku są archaizowane zgodnie z kategoria archiwalną.

Wszelkie udostępnianie dokumentacji wymaga wniosku w formie pisemnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:20 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:21 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:27 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:28 Rafał Marchut