Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się pewne usterki. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią (cms), który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor ŚDS Rafał Marchut.

E-mail: dyrektor@sdsnisko.pl
Telefon: 15 823 50 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 8
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 15 823 50 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy można dotrzeć z kierunku: Stalowa Wola z przystanku PKS przy ul. Tysiąclecia „Szkoła” (odległość ok 881 metrów) lub z przystanku MKS przy ul. Sandomierskiej (odległość ok 312 metrów); Przystanek powrotny MKS „Biedronka” w kierunku do Stalowej Woli (odległość ok 407 metrów); z kierunku Nowosielec, Zarzecze, Rudnik z przystanku PKS przy ul. Tysiąclecia „Szkoła” (odległość ok 671 metrów). Na drodze z przystanku do budynku ŚDS występują bariery architektoniczne w postaci krawężników (najwyższy 10 cm wysokości).
Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku mieści się przy ulicy Sandomierskiej 8, 37-400 Nisko i jest usytuowany za budynkiem Sklepu Meblowego "Bodzio". Występuje tam przeszkoda terenowa w postaci braku chodnika na odcinku sklep Meblowy – budynek ŚDS (trzeba przejść przez parking samochodowy, teren jest nierówny i wyboisty, co może utrudniać dotarcie do ŚDS osobie poruszającej się na wózku bądź niewidomej).
Brak stosownych systemów prowadzenia wykonanych z płyt żebrowych i guzowanych, wypukłych map (tyflografiki) ułatwiających osobom niewidomym orientację w terenie. Na budynku znajduje się kontrastowy szyld z logotypem oraz nazwą placówki.
Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane jest w odległości ok. 5 m od bramki ogrodzeniowej budynku, oznakowane zgodnie z ustawą, o prawidłowych wymiarach. Z parkingu do wejścia do budynku ŚDS prowadzi chodnik o szerokości 2,1 m. Na jego drodze znajduje się bramka o szerokości 1,2 m. Występuje niewielka przeszkoda terenowa w postaci różnicy w poziomie - podjazd o niewielkim stopniu nachylenia przed bramką.
Wejście do budynku ŚDS zlokalizowane jest w odległości kilku metrów od bramki, na tym odcinku brak barier architektonicznych. Chodnik do wejścia do budynku umożliwia swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
Wejście do budynku jest jasno oświetlone i mierzy 1,5 m (przy otworzonych obu skrzydłach). Strefa wejściowa posiada tzw. „wąskie gardło” – uniemożliwia swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach. Szerokość drzwi jednego skrzydła wynosi 90 cm. Drzwi wykonane z PCV w górnej części są przeszklone bez pasów w kontrastowym kolorze na wysokości wzroku dla osób słabowidzących. Drzwi nie posiadają siłowników wspomagających ich otwieranie (wyposażone są w samozamykacz), ich otworzenie przez osobę poruszającą się na wózku może być utrudnione i wymaga pomocy drugiej osoby (przytrzymanie otworzonego skrzydła drzwi, aby wjechać wózkiem), przy wejściu znajduje się dzwonek umożliwiający komunikację w/w celu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W ŚDS przy recepcji znajduje się pętla indukcyjna.

Wiatrołap

Pomieszczenie szerokie – 180 cm. Brak progów i innych barier. Poprzez drzwi otwierane ręcznie w pełni przeszklone pozbawione oznakowań i pasów kontrastowych, prowadzi do szatni, pomieszczenia komunikacyjnego i korytarza głównego. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. Na podłodze gres nieszkliwiony.

Pomieszczenie komunikacyjne

Przestrzeń otwarta bez drzwi i progów z kilkoma załamaniami ścian, które nie są oznakowane. W jednym z załamań usytuowany jest zlewozmywak jednokomorowy z zabudową w ciągu górnym i dolnym. W korytarzu znajduje się też wejście do WC dla personelu, oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego. Przy drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Na ścianach i podłodze brak pasów kontrastowych. W głównym ciągu komunikacyjnym znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. Na podłodze częściowo gres częściowo wykładzina PCV.

Korytarz główny

Szerokość – 180 cm, bez przeszkód architektonicznych. Przy drzwiach od strony korytarza znajdują się tabliczki informacyjne w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. Brak kontrastowych kolorów. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na szorowanie wywinięta na ścianę. Znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Sanitariaty umiejscowione są na końcu korytarza z jednym załamaniem ścian.

Łazienka

Do łazienki prowadzą szerokie drzwi, otwierane ręcznie, brak progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Na podłodze gres nieszkliwiony, na ścianie do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych i pozostała część pomalowana farbą akrylową. W łazience znajduje się bateria prysznicowa z odpływem liniowym. Miska ustępowa z dolnopłukiem oraz umywalka.

WC dla niepełnosprawnych

Do pomieszczenia prowadzą drzwi otwierane ręcznie, brak progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Ściany pomalowane są farbą akrylową a do wysokości 2 m wyłożone okładziną z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony. Wewnątrz zamontowana jest miska ustępowa wysokości 47 cm, oraz umywalka na wysokości 87 cm, a przy nich uchwyty. Tuż przy misce ustępowej zamontowane jest urządzenie przyzywowe do komunikacji z obsługą.

WC dla kobiet

Do pomieszczenia prowadzą drzwi zlokalizowane za załamaniem ściany, otwierane ręcznie, bez progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Za drzwiami przestrzeń, w której zamontowana jest umywalka oraz znajdują się 2 kabiny, w których zamontowane są miski ustępowe. Kabiny odgrodzone są drzwiami, bez progów. Podłoga wyłożona jest gresem nieszkliwionym. Ściany pomalowane farbą akrylową, do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych.

WC mężczyzn

Drzwi zlokalizowane są przy korytarzu głównym, otwierane ręcznie, nie posiadają progu oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Za drzwiami niewielkie pomieszczenie w którym zamontowana jest umywalka. Do dalszej części prowadzą kolejne drzwi otwierane ręcznie, bez progu. Za nimi znajduje się niewielka przestrzeń w której zamontowany jest pisuar. Do dalszej części prowadzą kolejne drzwi otwierane ręcznie, bez progu. Za nimi niewielkie pomieszczenie z zamontowaną miską ustępową. Podłoga wyłożona jest gresem nieszkliwionym. Ściany pomalowane farbą akrylową, do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych.

Szatnia

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście z przestrzeni komunikacyjnej, bez drzwi i progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Wewnątrz znajdują się szafki ubraniowe. Ściany pomalowane są farbą akrylową. Na podłodze znajduje się wykładzina PCV ułożona z wywinięciem na ścianę. Wykładzina jest antypoślizgowa, o właściwościach wygłuszających, odporna na ścieranie.

Kotłownia

Wejście do tego pomieszczenia zlokalizowane jest od strony zewnętrznej budynku. Wewnątrz znajdują się instalacje oraz piec CO. Ściany pomalowane farbą akrylową w kolorze białym do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony.

Magazyn sprzętu

Pomieszczenie to posiada wyjście na zewnątrz tak zwane administracyjne. Drzwi są pełne, nie zawierają oznakowań, otwierane ręcznie. Nad drzwiami znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Ściany pomalowane są farbą akrylową w kolorze jasnym, na podłodze gres nieszkliwiony. Znajdują się tu także drzwi wewnętrzne 90 cm, bezprogowe.

WC dla personelu

Do pomieszczenia prowadzą drzwi bezprogowe szerokie 90 cm, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Wewnątrz znajduje się niewielkie pomieszczenie z umywalką pojedynczą oraz drzwi do niewielkiego pomieszczenia, w którym umieszczona jest miska ustępowa. Na ścianach do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony. Wielkość pomieszczeń oraz usytuowanie drzwi uniemożliwiają poruszanie się osobie na wózku.

Pomieszczenie porządkowe

Drzwi szerokie 90 cm brak progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Na ścianach do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony.

Pokój dyrektora

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Administracja

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Pokój indywidualnego poradnictwa

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm, bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Jadalnia

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście bez drzwi, bez progów. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze. Pomieszczenie oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a.

Pracownia kulinarna

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście bez drzwi i progu od strony jadalni oraz wejście od strony korytarza z drzwiami, bez progu, otwierane ręcznie. Oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. W pomieszczeniu na podłodze gres nieszkliwiony. Ściany pomalowane są farbą akrylową oraz pas okładziny z płytek ceramicznych wys. 60 cm nad blatem roboczym.

Sala terapii zajęciowej, rehabilitacja (1)

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Sala terapii zajęciowej, rehabilitacja (2)

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Świetlica

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe. W pomieszczeniu zlokalizowane są drzwi przeciwpożarowe prowadzące na zewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze. Oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a,
Na parterze znajduje się także drugi wiatrołap za drzwiami przeciwpożarowymi. Jest to niewielkie pomieszczenie, w którym znajdują się drzwi otwierane ręcznie prowadzące na klatkę schodową. Ściany pomalowane są farbą akrylową na podłodze gres nieszkliwiony.

Klatka schodowa

Znajduje się tu otwarte wejście na schody prowadzące na piętro budynku oraz drzwi prowadzące na korytarz główny parteru. Są one otwierane ręcznie, nie przeszklone, bez progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Ściany pomalowane są farbą akrylową na podłodze gres nieszkliwiony.
We wszystkich pomieszczeniach parteru zamontowane jest oświetlenie – lampy typu led oraz oświetlenie awaryjne.
Wewnątrz budynku na parterze znajduje się także pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych. Prowadzą do niego drzwi tylko z zewnątrz budynku, zlokalizowane na tylnej ścianie

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostęp do tłumacza języka migowego

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Środowiskowym Domu Samopomocy zapewniamy osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień i udogodnień:

 1. Pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, które korzystają z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.
 2. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Środowiskowym Domem Samopomocy w Nisku.
  Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w ŚDS. Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami.
 3. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
  Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza SJM. Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w ŚDS chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, ŚDS zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do placówki. Jednakże, ŚDS nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
 4. Ze środków udostępnianych przez Środowiskowy Dom Samopomocy wspierających komunikowanie się.
  Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt z ŚDS, w szczególności poprzez korzystanie z:
 • poczty tradycyjnej na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko
 • elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel: 15 823 50 63
 • komunikatora messenger: @Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Inne informacje i oświadczenia

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.1 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.
Wydawca i redakcja serwisu BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: ul. Sandomierska 8,
37-400 Nisko
Tel.: 15 823 50 63
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: https://www.bip.sdsnisko.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 13:48 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 10:00 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 10:05 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 10:06 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 10:08 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 sierpień 2022 09:58 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 sierpień 2022 10:01 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 sierpień 2022 10:03 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:01 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:12 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:14 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:17 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:17 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:19 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:20 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:21 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:23 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:26 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:27 Rafał Marchut
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2022-08-04 08:03:19. wtorek, 14 marzec 2023 12:47 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2023 13:03 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2023 13:05 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2023 13:06 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:24 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:27 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:28 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:28 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:30 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:30 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 05 kwiecień 2023 13:31 Rafał Marchut