Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku. Organizacja wewnętrzna wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.