Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Honorata Pawlus-Kudła.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Honorata Pawlus-Kudła spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną, znajomość przepisów prawa, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do wykonywania powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Rafał Marchut

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 31 sierpień 2023 13:55 Rafał Marchut