Załatwianie spraw

Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Naszej Instytucji 29-11-2019 Wprowadzony przez: Rafał Marchut Odsłon: 267
Załatwianie spraw wg Kodeksu postępowania administracyjnego 28-11-2019 Wprowadzony przez: Rafał Marchut Odsłon: 230
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 28-11-2019 Wprowadzony przez: Rafał Marchut Odsłon: 241