Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych zapytań ofertowych i przetargów, ich unieważnieniu oraz inne wynikające z pzp.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów