Sprawozdanie obejmuje Bilans jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, Zmiany w funduszu jednostki, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[ŚDS.3124.1.2022]
Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za rok 2022.
sporządzone na dzień:
31 grudnia 2022
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Przechowuje:
Główna Księgowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki