Drukuj

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miasta (Załącznik do Uchwały Nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011 r.)

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) obejmującyh:

Zakres działania

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.